Att sälja

Att sälja sin bostad kan vara ett av de största besluten du tar i livet, såväl känslomässigt som ekonomiskt. Det är många tankar och frågor som dyker upp och där vill vi kunna hjälpa till. Lika viktigt som det är att få bra betalt när du säljer är det att försäljningsprocessen flyter smidigt.

Det är ett stort förtroende som du ger din mäklare och det är därför viktigt att du väljer fastighetsmäklare med stor omsorg. Hos Lysekilsmäklarna får du engagerade mäklare med lång erfarenhet, som kan sin sak och sitt område och tar ditt uppdrag på fullaste allvar. Vi skräddarsyr din bostadsförsäljning efter dina önskemål och behov för att nå bästa resultat. Genom lokal kännedom, trygghet och hög kvalitet skapar vi framgång tillsammans med dig som kund.

Du ska känna dig trygg i din bostadsförsäljning, trygg med att din mäklare guidar dig genom försäljningens alla steg; allt från det inledande mötet tills dess att du är klar med deklarationen av din försäljning året därpå.

Här följer en kortare beskrivning av hur processen går till Steg-för steg. När vi träffas går vi igenom mer i detalj och hur vi arbetar med varje del.


1. Hör av dig till oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Vi garanterar att du får kontakt med en engagerad, kunnig och lokalt förankrad mäklare som kan ditt område. Våra värderingar är alltid kostnadsfria.

2. Första mötet

Vilka behov och förväntningar har ni som säljare? Hur ser er tidshorisont ut? Vilket marknadsvärde har er bostad? Vid ett hembesök går vi gemensamt igenom din bostad, vi gör grundlig genomgång av marknadsläget och med moderna värderingsverktyg och mäklarens lokalkännedom ger vi dig också en så korrekt bild som möjligt av värdet på din bostad. Vi berättar om vårt arbetssätt och rekommenderar hur på bästa sätt arbeta och marknadsföra just din bostad. Beroende på om du vill sälja nu eller längre fram anpassar vi process och arbetsmetod utifrån era behov - vi har flexibiliteten och lösningar som passar alla.

Efter första mötet ger vi dig ett förslag på försäljningsupplägg och tidsplan och i samband med detta lämnar vi också en offert på mäklararvodet. Vi lämnar en säljgaranti vilket innebär att du inte betalar något innan din bostad är såld. Du tar alltså ingen risk när du kontaktar oss och väljer att samarbeta med oss.

3. Förmedlingsuppdrag

Innan vi påbörjar försäljningsprocessen måste, enligt lag, ett skriftligt avtal mellan mäklaren och er som säljare upprättas, detta kallas för förmedlingsuppdrag. I förmedlingsuppdraget anges villkoren för uppdraget. Här specificeras även den ersättningsnivå (provision) som vi kommer överens om.

4. Förberedelser

Tillsammans med mäklaren bestämmer ni i vilken omfattning din bostad skall förberedas inför den kommande försäljningen. En individuellt anpassad tids- och marknadsplan för varje steg upprättas. Goda förberedelser ökar förutsättningarna för en lyckad bostadsförsäljning. Vi är mycket noggranna eftersom vi vet att förberedelserna påverkar kvalitén i alla delar av försäljningsprocessen. Vi samlar in information och hanterar faktauppgifter om bostaden såsom information från myndigheter, låneinstitut, bostadsrättsföreningar samt att ta fram planritningar. Vi arbetar med några få utvalda, professionella, fotografer för att säkerställa att bilderna presenterar din bostad på bästa sätt.

Oavsett om du skall sälja nu eller längre fram kan många steg förberedas såsom ex:
  • Ev. Besiktning
  • Ev. Energideklaration
  • Insamling av fakta, ifyllande av frågelista och blankett för driftskostnader
  • Tips och råd inför fotografering, ev. "styling"
  • Fotografering
  • Planritning
  • Framtagande av en objektsbeskrivning
  • Ev. förhandsvisning

5. Marknadsföring

Vi anpassar marknadsföringen efter din bostad och skapar en individuell marknadsplan. Olika bostäder kräver olika marknadsförings- och arbetssätt. Vi arbetar självfallet såväl med digital och traditionell marknadsföring. Vi ser till att din bostad annonseras på rätt sajter och för rätt målgrupper och annonserar på de största och mest välbesökta marknadsplatserna. Genom våra samarbetspartners kan vi även annonsera din bostad på både den norska och tyska marknaden.

Ju mer tid och energi som ägnas åt förarbete, desto bättre kommer processen fortlöpa. Vi vet hur man presenterar din bostad från sin bästa sida.

6. Visning och försäljning

Vi arbetar med både privata och allmänna visningar, detta är något vi beslutar om tillsammans. Till att börja med brukar vi planera vi två allmänna visningstider. Därefter fyller vi på med det antal visningstider som behövs fram till dess att bostaden är såld. Den personliga servicen är oerhört viktig så vi är alltid beredda på att visa din bostad för enskilda kunder. På förfrågan ställer vi även upp på förhandsvisningar. Alla som vill komma på visning måste kunna få en chans att göra det, men det är alltid du som bestämmer.

Visningen är en viktig del av marknadsföringen av din bostad. Visningen skall skapa en positiv stämning och upplevelse kring bostaden. Tillsammans går vi igenom hur bostaden kan förberedas för visning. Att vara väl påläst inför visningen och kunna svara på frågor är en självklarhet för oss. Ofta handlar frågorna om behov av kommande renoveringar som till exempel takbyte, dränering och stambyte. Andra frågor kan röra uppvärmningskostnader, området, närmsta hållplats, skola och förskola. Vi är lokala och kan området och vi är väl förberedda och pålästa om din bostad inför visning.

7. Budgivning

Efter visningarna är det viktigt att vara aktiv som mäklare och en skicklig mäklare betyder mycket för slutresultatet. Vi kontaktar samtliga intressenter efter visning för att höra vilka som har frågor och vilka som har fortsatt intresse av bostaden. Vi håller dig kontinuerligt informerad. Är det flera som är intresserade blir det vanligtvis en budgivning. Hur budgivning skall gå till är noga reglerat i Fastighetsmäklarlagen.

Ibland inkommer ett bra bud redan med en gång, och då kan du acceptera detta utan vidare budgivning. Ibland finns bara en budgivare och då kan det bli en förhandling mellan säljare och budgivare. Att komma ihåg är att det alltid är du som säljare som bestämmer till vem och till vilket pris du vill sälja. Budgivningen måste dokumenteras, och en budgivningslista skall efter försäljningen finnas tillgänglig för spekulanter, köpare och säljare.

8. Kontraktskrivning

När budgivningen är klar och köpare och säljare är överens om pris och när in- och utflyttning skall ske skriver man ett köpekontrakt. Fram tills kontrakt är signerat av båda parter kan båda parter ändra sig, nya bud kan komma in. Muntliga löften eller överenskommelser gäller inte. Endast signerat köpekontrakt/ överlåtelseavtal är bindande.

När kontraktet är undertecknat skall handpenning erläggas, i regel 10%. Denna handpenning betalas först till mäklarens s.k. klientmedelskonto, så att mäklaren kan säkerställa att handpenningen erlagts. Finns inga villkor för kontraktets fullbordan, överförs handpenningen omedelbart till säljaren. Finns det villkor som måste var uppfyllda innan kontraktet är bindande deponeras handpenningen på mäklarens klientmedelskonto.

Förmedlingsprovisionen till mäklaren betalas först nu, arvodet dras från handpenningen.

9. Tillträde

Med tillträdesdag menas den dag som säljare och köpare kommit överens om att bostaden skall överlämnas - säljaren flyttar ut och köparen kan flytta in. Bostaden skall vara helt tömd och slutstädad. Den slutliga köpeskillingen erläggs och nycklar överlämnas.
Tillträdet sker vanligtvis på fastighetsmäklarens kontor. I samband med tillträdet skall de lån som belastar fastigheten lösas. Din mäklare tar hand om allt detta, och sköter all kontakt med bankerna så att alla parter kan känna sig trygga. När tillträdet är genomfört skall lagfart sökas för den nya ägaren. Detta görs av köparens bank eller av fastighetsmäklaren.

10. Deklarera försäljningen

När du sålt din bostad skall detta deklareras till Skatteverket året efter. Det innebär att du skall redogöra för den vinst som gjorts på försäljningen. Detta görs i samband med inkomstdeklarationen. Du får hjälp med beräkning av vinsten (kapital-vinstberäkning) av din mäklare och detta ingår i arvodet.

SNART Till salu

Funderar du på att flytta men har ännu inte hittat ny bostad? När du väl hittat din drömbostad kan det ofta gå väldigt fort. Då är det bra att vara väl förberedd så att din försäljning då kan gå så smidigt som möjligt. Är du bättre förberedd är du en bättre köpare för ditt drömhus.

Med vår tjänst Snart Till salu förbereder vi din försäljning så att allt är klart när det väl är dags. Vi tar fram allt underlag, fotograferar och gör klart objektsbeskrivningen. Vi kan om du önskar välja att annonsera din bostad som ”Snart till salu” på vår hemsida men även på andra marknadsplatser om du vill. På så sätt skapar vi i ett tidigt skede ett intresse för din bostad och vi samlar på oss spekulanter. När det väl är dags för dig att sälja så har vi redan en rad värdefulla intressenter. Vi berättar mer om Snart Till Salu när vi träffas.

Kvalitet är inte att man gör det utan hur man gör det

Funderar du på att sälja eller vad din bostad är värd? Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig!

* Obligatorisk uppgift
© Lysekilsmäklarna AB 2023